Aydınlatma Metni

ONLINE RANDEVU ve BİLGİ FORMU AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; ileteceğiniz Müşteri Bilgi Formu kapsamında doldurduğunuz form aracılığıyla otomatik olmayan yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla  Noyanlar Group  tarafından aydınlatılmaktasınız.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı Ve Hukuki Sebebi

 

 1. 1. Adınız, Soyadınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, bizi nereden duyduğunuza ilişkin bilgi, mesajınız kısmında yazılan bilgiler, şeklindeki kişisel verileriniz; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanarak bilgilendirme yapılması ve randevu oluşturulması amacıyla sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, verdiğimiz hizmetlerin sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri süreçlerimizi yürütmek, talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca sözleşmenin ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 1. 2. Adınız, Soyadınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, sizlerle kuracağımız iletişim ve etkileşimler sırasında edinilecek kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onayınız ve KVKK 5. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde;

 

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel gelişmelerden sizleri haberdar etmek,

Size özel çekiliş, kampanya ve reklamlar gösterebilmek,

Verdiğimiz hizmetleri size özel kişiselleştirebilmek

Çekiliş, Kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında promosyon, reklam, indirim, tanıtımlar için SMS, Aranma ve E-posta şeklinde ticari iletiler göndermek amaçlarıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

 

 1. 1. Adınız, Soyadınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, sizlerle kuracağımız iletişim ve etkileşimler sırasında edinilecek kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onayınız ve KVKK 5. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde, aynı amaçlarla, sizlere diğer hizmet ve ürünler ile ilgili olarak da gelişmelerden haberdar etmek, size özel kampanya ve reklamlar gösterebilmek, verilen hizmetleri size özel kişiselleştirebilmek, SMS, Aranma ve E-posta şeklinde ticari iletiler göndermek gönderebilmek için Noyanlar Group , başta olmak üzere ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, topluluk ve bağlı şirketlerimize açık rızanıza istinaden aktarılacaktır

 

 1. 2. Adınız, Soyadınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, bizi nereden duyduğunuza ilişkin bilgi, mesajınız kısmında yazılan bilgiler, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onayınız ve KVKK 5. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde, yukarıda bahsedilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla ticari ileti gönderimi, reklam tanıtım işlemleri nedeniyle hizmet alınan veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla, reklam ve tanıtım ajanslarıyla, hizmet alınan CRM şirketleri ile, sms ve e-posta gönderimi yapılması için hizmet sağlayıcılarla, aramaların yapılması için çağrı merkezleriyle, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı yazılım şirketleri, sunucu  ve hizmet sağlayıcılarla, Noyanlar Group ‘a aktarılacaktır.

 

 1. 3. Kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır.

 

 1. 4. Kişisel Verileriniz; Türk Ticaret Kanununda yer alan yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan veya Şirketler topluluğunda bulunan şirketler arasında yapılan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak (Noyanlar Group) ‘’Topluluk Şirketlerimiz’’ ‘’İştiraklerimiz’’ ‘’Bağlı Ortaklıklarımız’’  ile paylaşılmaktadır.

 

 1. 5. Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçiler’’ ve “İş Ortakları” ile paylaşılmaktadır. Örneğin; Kişisel verileriniz, sistemlerimizi geliştirmeye ve hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik yazılım hizmeti aldığımız ‘’Yazılım Hizmet Sağlayıcı’’ ile, bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile;  mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

 

 1. Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, sitemizdeki dijital formlar, dijital pazarlama teknoloji araçları, çağrı merkezi, mobil uygulama, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve satış ve pazarlama yetkililerimiz aracılığı ile doğrudan iletişim, hedefleme, profilleme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık yöntemleri ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerlerle işlenmektedir.

 

 1. Haklarınız

 

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirketin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK 11.maddesinde bulunan haklara sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

 1. Yükümlülükleriniz

 

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Müşteri Bilgi Formunda bulunan “Projeden Nasıl Haberdar Oldunuz?” kısımlarını doldurmak suretiyle Şirketimiz ile paylaştınız 3. kişilere ait kişisel verilere ilişkin olarak, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirketimize aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

 

Kişisel verilerimin  yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.

 

Scroll to Top