شفاف سازی

این فرم توسط گروه نویانلار به عنوان مسئول داده، مطابق با مقررات ماده ۱۰ قانون حفاظت از داده‌های شخصی شماره ۶۶۹۸، پس از ارائه متن اطلاعات به شما، برای کسب رضایت صریح شما در مورد پردازش و انتقال داده‌های شخصی شما ارائه شده است.

نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تلفن، و داده‌های شخصی دیگری که در حین تعامل با شما به دست می‌آید, مطابق قانون تنظیم تجارت الکترونیکی مورد تأیید شما و بر اساس ماده 5 قانون حفاظت از اطلاعات شخصی نیاز به رضایت صریح دارند:

1. آگاهی و مطلع کردن شما از تازه‌ترین تغییرات مربوط به محصولات و خدمات ما.
2. نمایش قرعه‌کشی‌ها، کمپین‌ها و تبلیغات ویژه برای شما.
3. خدمات ارائه ‌شده به صورت شخصی‌ و برای شما.

این اطلاعات شخصی به منظور تبلیغات و ارسال پیام‌های تجاری از طریق پیامک، تماس تلفنی و ایمیل به کار گرفته خواهد شد.

اطلاعات شخصی شما به منظور اطلاع ‌رسانی در مورد خدمات و محصولات دیگر است. از جمله نمایش کمپین‌ها و تبلیغات ویژه برای شما، خدمات ارائه‌ شده به شما، ارسال پیام‌های تجاری از طریق پیامک، تماس تلفنی و ایمیل با توجه به رضایت مطلق شما و با اجازه شما به شرکت‌های گروه نویانلار و شرکت‌های تابعه و وابسته و آژانس‌های تبلیغاتی و شرکت‌های CRM خدماتی منتقل خواهد شد.

اطلاعات شخصی شما به منظور ارسال پیام‌های تجاری از طریق پیامک و ایمیل توسط ارائه‌ دهندگان خدمات، به منظور تعیین و ارتقاء کارایی، تعیین هدف، و ایجاد پروفایل توسط اشخاص و شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور، به منظور انجام تبلیغات و ترویج تبلیغات و همچنین به منظور ارائه خدمات با تماس تلفنی توسط مراکز تماس، به منظور انجام فعالیت‌های مرتبط با خدمات، توسط ‌شرکت‌های نرم‌ افزاری در داخل و خارج از کشور با اجازه شما به اشتراک گذاشته خواهد شد.

پیمایش به بالا