پنت هاوس 1+3

Artboard-1-copy.png

مساحت پنت هاوس - X m2

اتاق نشیمن – آشپزخانه

X m2

اتاق خواب 1

X m2

اتاق خواب 2

X m2

سرویس مستر

X m2

سرویس اصلی

X m2

تراس

X m2

پیمایش به بالا